Cena
E - kartīte
Cena = 20 eur

Piezīmes:
Cenā iekļauta logo izvietošana uz kartītes.
Maksājot vienreizēju dizaina cenu, Jums tiek garantēts, ka precīzi šāds dizains otrreiz pārdots netiks. Taču šīs kartītes elementi var tikt izmantoti citos Ideju dizains dizainos.