Cena
Gif vai video kartīte
Cena = 35 eur

Piezīmes:
Cenā iekļauta logo izvietošana uz kartītes.
(Šai kartītei nav pieejams vienreizējs dizains. Bildīte vai tās elementi var tikt izmantoti citos Ideju dizains dizainos).