Cena
Gleznota kartīte nr. 5 "Sidrabaina Dieva taka".
Cena = 25 eur
Izmērs:23x16,5cm(nav atverama)

Piezīmes:
Šī kartīte pieejama tikai vienā gleznotā eksemplārā.

Gleznots uz pelēka dizaina papīra, kurš līmēts uz pelēka dizaina papīra.

Kartītes aizmugurē iespējams izvietot drukātu apsveikuma tekstu.