Cena
Gleznota kartīte nr. 15 "Pavasaris pamalē".
Cena = 45 eur
Izmērs:29,5x22,5cm(nav atverama)

Piezīmes:
Šī kartīte pieejama tikai vienā gleznotā eksemplārā.

Kartītes aizmugurē iespējams izvietot drukātu apsveikuma tekstu.