Cena
Apsveikuma kartīšu cenu veido vienreizēja dizaina cena.

Dizaina cena = 35 eur
Cenā ietilpst logo izvietošana.

Piezīmes:
( Maksājot vienreizēju dizaina cenu, Jums tiek garantēts, ka šis dizains otrreiz pārdots netiks).
Dizainu iespējams iegādāties elektroniskā formātā!